web STRANICe

Web stranica je slika koju o sebi šaljete svijetu. Što god da predstavljate, prvi dojam je jako bitan kao i mogoćnost predstavljanja velikom broju potencijalnih posjetitelja. Web stranica radi za vas i kad vi odmarate!

Foto studio

Bavimo se snimanjem, izradom i obradom digitalnih fotografija, kako na terenu tako i u vlastitom studiju.

Video studio

Bavimo se snimanjem, izradom i obradom digitalnih video zapisa, kako na terenu tako i u vlastitom studiju.